#Threat #Sense: 2017-07-19

• No matter the threat, I will sense that I sense.
• No matter the threat, I cannot cause what I sense.
• No matter the threat, I cannot change what I sense.
• No matter the threat, I will not repress what I sense.

• No matter the threat, I cannot alter the results of what I sense.